Noms Valencians
castellà

*Imelda 

*Imelda 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "gran, immens" i "batalla".

Imelda