Noms Valencians
castellà

Immaculada 

Immaculada 

Alusiu a la festa catòlica de l'Immaculada Concepció de la Mare de Deu.

Inmaculada