Immaculada

Immaculada(♀)

Orige i significat

Alusiu a la festa catòlica de l'Immaculada Concepció de la Mare de Deu.

En castellà

Inmaculada