Noms Valencians
castellà

Huc 

Huc 

Del germànic, hipocorístic d'algun dels noms germànics que tenen un primer radical que significa "cordura, inteligència, pensament".

Hugo, Ugo