Huc

Huc(♂)

Orige i significat

Del germànic, hipocorístic d'algun dels noms germànics que tenen un primer radical que significa "cordura, inteligència, pensament".

En castellà

Hugo, Ugo