Noms Valencians
castellà

*Hubert 

*Hubert 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "inteligència, cordura, pensament" i "brillant, famós".

Huberto