Noms Valencians
castellà

*Hortensi  i Hortènsia 

*Hortensi  i Hortènsia 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del llatí, "del jardí, de l'horta, hortolà".

Nom d'una antiga gens romana.

Hortensio