Noms Valencians
castellà

*Gumbert 

*Gumbert 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "home" i "famós, ilustre".

Gumberto