Guiu

Guiu(♂) i Guida(♀)

Orige i significat

Del germànic, forma hipocorística de noms derivats del radical "bosc, selva".

En castellà

Guido