Felo

Felo*(♂)

Orige i significat

És una variant del nom Rafel.

En castellà