Rafel

Rafel*(♂)
Hipocorístics: Felo*(♂) i Fela*(♀)

Orige i significat

Variant de Rafael.

En castellà

Rafael