Noms Valencians
castellà

Ezequies 

Ezequies 

De l'hebreu, "la meua força és Deu".

Ezequías