Noms Valencians
castellà

*Ezequiel 

*Ezequiel 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

De l'hebreu, "Deu enfortix".

Nom d'un profeta major d'Israel.

Ezequiel