Noms Valencians
castellà

Engràcia 

Engràcia 

Procedent de la locució llatina eclesiàstica "en gràcia del Senyor" ("in gratia Domini"), que s'entén com "la que està en la gràcia de Deu".

Engracia