Noms Valencians
castellà

Enric  i Enriqueta 

Enric  i Enriqueta 

Del germànic, nom compost que significa "llar, pàtria" i "poderós".

Enrique