Elies

Elies(♂)

Orige i significat

De l'hebreu, "Deu és Yhavé".

Observacions

Nom bíblic, fon el nom d'un dels profetes més importants d'Israel al qui se li atribuïxen molts milacres i que apareix en casi tots els llibres de l'antic testament.

En castellà

Elías