Noms Valencians
castellà

Eduart 

Eduart 

Del germànic, nom compost que significa "felicitat, riquea" i "guardià".

Eduardo