Noms Valencians
castellà

Edmon 

Edmon 

Del germànic, nom compost que significa "felicitat, riquea" i "protecció".

Edmundo