Noms Valencians
castellà

Edita 

Edita 

Del germànic, nom compost que significa "felicitat, riquea" i "combat".

Edita