Edita

Edita(♀)

Orige i significat

Del germànic, nom compost que significa "felicitat, riquea" i "combat".

En castellà

Edita