Noms Valencians
castellà

Eduvigis 

Eduvigis 

Del germànic, nom possiblement compost de "landa, terreny ermaç" i "lluita, batalla"; encara que el primer significat també podria ser "combat" o "felicitat, riquea".

Eduvigis