Noms Valencians
castellà

Darí  i Daria 

Darí  i Daria 

Del persa antic, ve a significar "el qui posseïx el be".

Darío