Noms Valencians
castellà

*Daniel  i *Daniela 

*Daniel  i *Daniela 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

De l'hebreu, "Deu juja" o "Deu és el meu juge".

Nom bíblic, fon el nom d'un dels profetes majors de la bíblia.

Daniel