Daniel

Daniel*(♂) i Daniela*(♀)

Orige i significat

De l'hebreu, "Deu juja" o "Deu és el meu juge".

Observacions

Nom bíblic, fon el nom d'un dels profetes majors de la bíblia.

En castellà

Daniel