Consolació

Consolació(♀)

Orige i significat

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu de la Consolació.

En castellà

Consolación