Consol

Consol*(♀)

Orige i significat

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu del Consol.

En castellà

Consuelo