Noms Valencians
castellà

*Boris 

*Boris 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

D'orige incert. Es podria tractar d'una abreviació del nom eslau antic Borislav, nom compost que significa "combatre" i "glòria", i que s'interpreta com "la glòria de la batalla" o "gloriós per combatre". O be derivat del nom búlgar antic "Bogoris" que provindria d'un nom tàrtar que significa "chicotet".

Boris