Berta

Berta(♀)

Orige i significat

Del germànic, derivat de "brillant, famós", o hipocorístic d'algun dels molts noms germànics derivats d'eixe radical.

En castellà

Berta
Berta*(♀)

Orige i significat

És una variant del nom Albert.

En castellà

Berta