Noms Valencians
castellà

Berta 

Berta 

Del germànic, derivat de "brillant, famós", o hipocorístic d'algun dels molts noms germànics derivats d'eixe radical.

Berta