Noms Valencians
castellà

Bernat  i Bernarda 

Bernat  i Bernarda 

Del germànic, nom compost que significa "orso (en el significat de guerrer)" i "dur, fort".

Sant Bernat d'Alzira (1138-1180), patró de Carlet i Alzira junt a les seues germanes Maria i Gràcia. Naixcut en el nom Ahmet, musulmà convers, son pare era senyor de Carlet. Convertí a les seues germanes Zaida i Zoraida al cristianisme. El seu germà Almanzor, que havia succeït a son pare, manà perseguir i matar als seus germans per haver abandonat la fe musulmana. Foren capturats i martirisats pels seus guàrdies quan fugien de Carlet cap a Alzira l'any 1180.

Bernardo