Berto

Berto*(♂)

Orige i significat

És una variant del nom Albert.

En castellà