Noms Valencians
castellà

*Basileu 

*Basileu 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, derivat de Basili, "real, pertanyent al rei".

Basileo