Noms Valencians
castellà

Baltasar  i Baltasara 

Baltasar  i Baltasara 

Del siri, "el deu Bel/Baal protegix al rei".

Nom popularisat pel cult popular als Reis Macs que venen d'orient a ofrenar i adorar a Jesús. Baltasar és el rei negre que representa als fills de Cam, és dir, els pobles de raça negra i líbica.

Baltasar