Noms Valencians
castellà

*Artemi  i Artèmia 

*Artemi  i Artèmia 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "consagrat a Artemisa", deesa grega que representava la caça, filla de Zeus i germana de Apolo.

Artemio