Noms Valencians
castellà

*Zaqueu 

*Zaqueu 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

De l'hebreu, "pur, inocent, just".

Zaqueo