Voro

Voro(♂)

Orige i significat

És una variant del nom Salvador.

En castellà