Noms Valencians
castellà

Violant 

Violant 

Del germànic, nom compost que significa "riquea, possessió" i "terra, país".

Nom conegut per haver-lo dut la segona dòna de Jaume I, Violant d'Hungria, i una filla del matrimoni, Violant d'Aragó.

Violante