Noms Valencians
castellà

Teresa 

Teresa 

D'orige incert, podria ser de procedència grega, gentilici de Teràsia, pero no es descarta que puga ser d'orige ibèric.

N'hi ha dos poblacions valencianes en este nom, Teresa i Teresa de Cofrents. El nom de batisme podria procedir d'estos topònims, i estos del grec o de l'ibèric.

Teresa