Simó

Simó(♂) i Simona(♀)

Orige i significat

Transcripció llatina del nom d'orige hebreu Simeó.

Observacions

Nom de dos dels apòstols de Jesús, un d'ells més conegut com Sant Pere.

En castellà

Simón