Noms Valencians
castellà

Serapi  i Serapita 

Serapi  i Serapita 

Del grec, derivat del nom del deu egipci Serapis, adorat antigament en gran part de l'imperi romà.

Serapio