Noms Valencians
castellà

*Samuel 

*Samuel 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

De l'hebreu, "demanat a Deu".

En l'Antic Testament, nom d'un profeta i juge d'Israel. Sa mare li posa este nom perque li havia demanat a Deu un chiquet.

Samuel