Samuel

Samuel*(♂)

Orige i significat

De l'hebreu, "demanat a Deu".

Observacions

En l'Antic Testament, nom d'un profeta i juge d'Israel. Sa mare li posa este nom perque li havia demanat a Deu un chiquet.

En castellà

Samuel