Salvadora

Salvador(♂) i Salvadora(♀)
Hipocorístics: Voro(♂)

Orige i significat

Del llatí, "salvador, el que salva".

Observacions

Alusiu a Jesucrist, el Salvador per antonomàsia. Usat freqüentment en l'edat mija com a nom de batisme en conte de Jesús ya que es considerava una irreverència utilisar el nom de Crist.

En castellà

Salvador