Noms Valencians
castellà

Salvador  i Salvadora 

Salvador  i Salvadora 

Voro

Del llatí, "salvador, el que salva".

Alusiu a Jesucrist, el Salvador per antonomàsia. Usat freqüentment en l'edat mija com a nom de batisme en conte de Jesús ya que es considerava una irreverència utilisar el nom de Crist.

Salvador