Noms Valencians
castellà

*Rupert  i Ruperta 

*Rupert  i Ruperta 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Variant de Robert.

Rupert Chapí (1851-1909), ilustre músic i compositor valencià naixcut en Villena.

Ruperto