Noms Valencians
castellà

*Romeu 

*Romeu 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "romà, de Roma", que adquirí en l'edat mija el significat de "romer, pelegrí que va a Roma".

Romeo