Noms Valencians
castellà

*Rodolf 

*Rodolf 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "glòria, fama" i "llop".

Rodolfo