Reis

Reis(♀)

Orige i significat

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu dels Reis, patrona de Sevilla.

Observacions

Antigament també s'usava com nom masculí i femení en alusió a la festa dels Reis Macs per a batejar als chiquets naixcuts eixe dia.

En castellà

Reyes