Noms Valencians
castellà

Reis 

Reis 

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu dels Reis, patrona de Sevilla.

Antigament també s'usava com nom masculí i femení en alusió a la festa dels Reis Macs per a batejar als chiquets naixcuts eixe dia.

Reyes