Reiner

Reiner(♂)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Rainer.

En castellà