Noms Valencians
castellà

Ramon  i Ramona 

Ramon  i Ramona 

Del germànic, nom compost que significa "consell" i "protecció".

Ramón