Noms Valencians
castellà

Prim 

Prim 

Del llatí, "el primer".

En orige designava al primer fill, el primogènit.

Primo