Prim

Prim(♂)

Orige i significat

Del llatí, "el primer".

Observacions

En orige designava al primer fill, el primogènit.

En castellà

Primo