Noms Valencians
castellà

Pompili  i Pompília 

Pompili  i Pompília 

Del llatí, "del quint més".

En orige designava al fill que naixia en el quint més.

Pompilia