Noms Valencians
castellà

*Pacomi 

*Pacomi 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del grec, "l'àguila".

Pacomio