Paciència

Paciència(♀)

Orige i significat

Del llatí, "paciència".

En castellà

Paciencia