Noms Valencians
castellà

Nicèfor 

Nicèfor 

Del grec, "que porta la victòria".

Nicéforo