Noms Valencians
castellà

Lutgarda 

Lutgarda 

Del germànic, nom compost que significa "poble, gent" i "tancat, voltat, fortalea".

Lutgarda