Lucina

Lucina(♀)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Llucina.

En castellà